logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Brygada w terenie

Brygada pracowników gospodarczych codziennie realizuje swoje zadania związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy.

W związku z poprawianiem estetyki przestrzeni publicznej pojawiły się nowe nasadzenia drzewek na ulicach: Tylnej, Wiosennej oraz Lipowej, oczyszczono zniszczone przez wandali przystanki. Regularnie stare tabliczy z nazwami ulic wymieniane sa na nowe, bardziej czytelne i widoczne. 
W ramach prac porządkowych został naprawiony ubytek w jezdni ul. Zielonej, uprzątnięto zabrudzenia na ul. Wspólnej, przycięto drzewa oraz usunięto połamane przez wiatr gałęzie, Usunięte zostały zastoiska wody na ul Słowackiego oraz przy przejściu dla pieszych przy ul. Traktorowej. Przy ul. Zachodniej naprawiono ubytek na przepuście do odprowadzania wody deszczowej. 

ilość odwiedzin: - 1456