logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35 - przymrozki

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35


Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień - zagrożenia Przymrozki
Obszar województwo - łódzkie powiat pabianicki
Ważność - od godz. 00:00 dnia 18.05.2022 do godz. 07:00 dnia 18.05.2022
Przebieg - Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do -3°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) - 80%
Godzina i data wydania godz. 11:14 dnia 17.05.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 łódzkie/pabianicki od 00:00/18.05 do
07:00/18.05.2022 temp. min 1 st., przy gruncie -3 st.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

ilość odwiedzin: - 606