logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Dodatek elektryczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. będą przyjmowane wnioski na dodatek elektryczny przysługujący gospodarstwom domowym w przypadku, gdy ich główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. lub po tym dniu jeśli jest to nowe źródło i zostało zgłoszone w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Dodatek przysługuje jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  • Pompa ciepła nie wspomagana instalacją odnawialnego źródła ciepła (art 2 pkt.19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii);
  • Ogrzewanie elektryczne.

Dodatek ten nie przysługuje jeżeli :

  • osoba z gospodarstwa domowego na jego potrzeby zakupiła paliwo stałe po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust.1 z dnia 23 czerwca 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw;
  • nie przysługuje gospodarstwom domowym objętych pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem na dodatek węglowy;
  • nie przysługuje gospodarstwom domowym objętych pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem na dodatek na inne źródła tj. pelet drzewny, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz skroplony LGP lub inny rodzaj biomasy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać zarówno w formie tradycyjnej - papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie (budynek Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3 H, I piętro), jak również elektronicznej - przez skrzynkę ePUAP.

ilość odwiedzin: - 720