logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Przypomnienie o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominamy właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego. Przygotowanie powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych oraz stanu sprawności instalacji grzewczych w tym instalacji gazowej, pieców co i cw.
Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości o konieczności usuwania z dachów nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych oraz sopli zwisających z okapów budynków w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych i intensywnych opadów śniegu.
Ponadto należy niezwłocznie powiadomić organ nadzoru budowlanego o zauważonych zagrożeniach i nieprawidłowościach, a w przypadkach niecierpiących zwłoki Państwową Straż Pożarną i Policję.
 

ilość odwiedzin: - 418