logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

GOPS - wnioski na stypendia i zasiłki szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że udziela pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów.

Od dnia 1 września 2024 r. osoby zainteresowane ww. formą pomocy mogą składać wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie,  ul. Kościuszki 3h w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2024 r. a w przypadku:

  • uczniów i słuchaczy szkół, których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
  • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski dostępne będą w szkołach, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h oraz na stronie GOPS w zakładce formularze do pobrania.

Stypendia szkolne przyznawane są w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur, imiennych rachunków i innych dokumentów (wystawionych na rodzica lub ucznia) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Refundacja kosztów na rok szkolny 2024/2025 będzie uwzględniona z datą zakupu na dokumencie nie wcześniej niż od 1 lipca, a w przypadku zakupu podręczników nie wcześniej niż od 1 czerwca na kolejny rok szkolny.

ilość odwiedzin: - 6