logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

GOPS - zgłoś pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy

W związku z nadzwyczaj trudną sytuacją na Ukrainie związaną z konfliktem zbrojnym do naszego kraju napływają kolejni uchodźcy chcący znaleźć w Polsce bezpieczeństwo i schronienie.

Kierując się troską o los ludzi, którzy zostali zmuszeni do porzucenia swoich domów informujemy, iż w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Gmina Ksawerów włącza się z pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt m. in. ze względów humanitarnych.

Wobec powyższego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie zwraca się z prośbą do mieszkańców o niezwłoczne przekazywanie do naszej jednostki informacji o udzielaniu obywatelom Ukrainy pomocy oraz schronienia na terenie Gminy Ksawerów.

Informacje oraz wszelkie pytania dotyczące wsparcia ze strony Gminy Ksawerów prosimy kierować bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H (budynek Urzędu Gminy Ksawerów) oraz telefonicznie pod numerem: 42 213-89-83 oraz 511-459-722.

Kaluzula RODO dla osób oferujących lokum dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

ilość odwiedzin: - 960