logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Prace na terenie Gminy Ksawerów

Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Ksawerów, przygotował dokumentację i ogłosił nowe postępowania w trybie rozeznania rynku na poniższe zadania:

 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Przebudowa drogi – ul. Towarowej wraz z budową chodnika sieci oświetlenia ulicznego oraz sieci wod-kan
 2. Szacowanie wartości nieruchomości i wykonywanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości na podstawie zleceń otrzymywanych od Zamawiającego

Wykonawcy na ww. zadania mogą składać oferty do dnia 28 lutego 2022 r. do godziny 17:00

 1. Dostawa kruszywa drogowego
 2. Mechaniczne zamiatanie ulic na terenie Gminy Ksawerów w roku 2022
 3. Wykaszania poboczy i rowów w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Ksawerów w roku 2022

Wykonawcy na ww. zadania mogą składać oferty do dnia 3 marca 2022 r. do godziny 15:30

 1. Remonty cząstkowe dróg gminnych w 2022 r.
 2. Wykonanie projektu budowy ul. Żytniej w Ksawerowie w ramach zadania „Projekt i budowa ul. Żytniej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem
 3. Wykonanie projektu przebudowy ulicy Pomorskiej w Ksawerowie w ramach zadania „Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie

Wykonawcy na ww. zadania mogą składać oferty do dnia 4 marca 2022 r. do godziny 14:00

 1. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do posesji w ul. Łódzka 27 i 29 w Ksawerowie w ramach zadania pn. Projekt i budowa sieci wod-kan w Łódzka/Piaskowa

Wykonawcy na ww. zadanie mogą składać oferty do dnia 7 marca 2022 r. do godziny 17:00

Po wyłonieniu wykonawców dla wszystkich zadań, podpisane umowy zostaną przekazane do realizacji, do Referatu Gospodarki Komunalnej.

Poza ogłoszonymi postępowaniami w trybie rozeznania rynku, w Referacie Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych przygotowywane są dokumentacje przetargowe dla następujących inwestycji:

 1. Budowa utwardzonego pobocza w ulicy Zachodniej w Ksawerowie w ramach zadania

pn.: „Projekt i przebudowa ul. Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie”

 1. Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów. Ta inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W następnej kolejności m.in.:

 1. Budowa ogrodzenia i oświetlenia kompleksu sportowego przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie
 2. Przebudowa ulicy Świerkowej w Ksawerowie – drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Dla dwóch ostatnich zadań Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych przygotował i przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, wnioski o dofinansowanie.

ilość odwiedzin: - 1093