logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Informacja dotycząca usuwania azbestu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane, końcowym i ostatecznym terminem użytkowania wyrobów zawierających azbest jest 31 grudnia 2032 r.

W związku z tym właściciele posiadający wyroby azbestowe na swoich posesjach zobowiązani są pozbyć się wszystkich wyrobów zawierających azbest do ww. terminu. 

Lista firm zajmujących się tematyką  związaną z azbestem w województwie łódzkim, posiadające m. in. odpowiednie uprawnienia do demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest (z dachów lub wcześniej zdjętych i zmagazynowanych) została przedstawiona w opracowanym przez gminę Programie usuwania wyrobów zawierających azbestowych dla Gminy Ksawerów na lata 2018 – 2032 przyjętym uchwałą Nr VI/43/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. dostępnym w Biuletynie Informaccji Publiznej.

Referat Ochrony Środowiska

ilość odwiedzin: - 550