logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Koniec stanu epidemii w Polsce, początek stanu zagrożenia epidemicznego

16 maja 2022 r. został zniesiony stan epidemii, jednocześnie tego samego dnia na mocy nowego rozporzadzenia wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego.

Epidemia to zachorowania na daną chorobę na określonym terenie i w określonym czasie, w liczbie większej niż w poprzednim okresie.

Stan zagrożenia epidemicznego to zwiększone prawdopodobieństwo powstania epidemii. Oznacza formalne uznanie danego terenu za teren, na którym istnieją warunki i znacznego stopnia prawdopodobieństwo wystąpienia epidemii.

Niestety w czasie jesieni możemy spodziewać się wzrostu zachorować i jest obawa, że ponownie zostanie wprowadzony stan epidemii. Dlatego rząd zdecydował o obowiązkowych szczepieniach przeciw COVID-19 w następujących grupach:

Osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;

Osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

Studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

ilość odwiedzin: - 303