logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Konkurs fotograficzny "ROZ-BUDUJ Wyobraźnię"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym realizowanym przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” z siedzibą w Ujeździe, Plac Kościuszki 5.

Celem konkursu jest prezentacja i promocja atrakcyjnych turystycznie miejsc na obszarze LGD „BUD-UJ RAZEM” oraz wzrost wiedzy i zainteresowania społeczności lokalnej walorami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi regionu.

Fotografia konkursowa musi tematycznie nawiązywać do obszaru Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”. Motywem przewodnim są miejsca atrakcyjne turystycznie. Zdjęcia biorące udział w konkursie powinny ukazywać walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe, turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego konkursem.

Prace konkursowe należy przedstawić w formie elektronicznej na nośniku CV/DVD, plik w formacie JPG o rozdzielczości 300 dpi i rozmiarze umożliwiającym wydruk w formacie 40 cm x 30 cm, maksymalna waga zdjęcia 10 mb. Autor może dostarczyć max. 3 zdjęcia wraz z kartą zgłoszeniową. Kartę zgłoszeniową razem ze zdjęciami (na nośniku CV/DVD) należy dostarczyć w formie wydrukowanej do Biura LGD „BUD-UJ RAZEM”.

Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do 07.10.2022.

Prace konkursowe oceniane zostaną w trzech kategoriach wiekowych:

  • Dzieci w wieku 6-14 lat
  • Młodzież w wieku 15-19 lat
  • Młodzież w wieku 19-25 lat  
  • Dorośli powyżej 25 roku życia   

Organizator przewiduje następujące nagrody: za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 600 zł, za zajecie II miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 450 zł, za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł oraz dwa wyróżnienia – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł – w każdej kategorii wiekowej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uzupełnienie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikiem (zgodna rodzica / opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich) oraz RODO.

ilość odwiedzin: - 484