logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Konkurs GDKzB w Ksawerowie

ogłoszenie GDKzB w Ksawerowie o konkursie "Moje Boże Narodzenie""

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie ogłasza konkurs dla mieszkańców pt. "Moje Boże Narodzenie"

Szczegółowe informacje:

  • konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży - mieszkańców Gminy Ksawerów,
  • prace plastyczne, wykonane dowolną techniką, należy złożyć w sekretariacie GDKzB w ksawerowie w terminie do 10.12.2021 r.,
  • prace muszą być podpisane imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora oraz telefonem kontaktowym,
  • wszystkie prace konkursowe zaprezentowane zostaną na wystawie światecznej w Galerii GDKzB w Ksawerowie, otwarcie wystawy odbędzie się 19.12.2021 r. podczas Jarmarku Światecznego,
  • komisja konkursowa, podczas Jarmarku Świątecznego nagrodzi autrorów najlepszych prac.  

ilość odwiedzin: - 713