logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wprowadzono stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE-CRP

Zarządzeniem nr 233 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP wprowadzono trzeci stopień alarmowy CHARLI-CRP, zarządzeniem nr 234 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego prowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO.

Ww. zarządzenia wprowadiły stpnie alarmowe na całym terytorium RP i obowiązują od dnia 1 sierpnia 2022 r.; od godziny 00.00, do dnia 31 sierpnia 2022 r., do godz. 23.59.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujnośc. Wprowadza się je w razie zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym lub w sytuacji, gdy dojdzie do takiego zdarzenia.

ilość odwiedzin: - 554