logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Kontrola schroniska w Wojtyszkach

W dniu 29 lipca 2021 roku przeprowadzono kontrolę dotyczącą realizowania przez Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne w spadku umowy zawartej z Gminą Ksawerów, której przedmiotem jest wyłapywanie i odbieranie oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, pochodzącymi z terenu Gminy Ksawerów.

Kontrola została przeprowadzona w schronisku zlokalizowanym w miejscowości Wojtyszki 18, gm. Brąszewice pod kątem sprawdzenia prowadzonej dokumentacji, oceny stanu sanitarnego terenu i sprawdzenia faktu przebywania zwierząt, za które gmina ponosi koszty utrzymania oraz ich stanu. Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy Ksawerów. W kontroli uczestniczyli: strona kontrolująca Ewa Krawczyk – inspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Marzena Marciniak– inspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Obserwatorami społecznymi kontroli byli Bogumiła Szczepańska radna Rady Gminy Ksawerów, Jan Wawrzko – mieszkaniec Gminy Ksawerów.

W trakcie kontroli sprawdzono fakt przebywania zwierząt i ich dobrostan oraz dokumentację każdego zwierzęcia składającą się z karty zwierzęcia i książeczki zdrowia. Okazane zwierzęta były w dobrym stanie: o sierści lśniącej, dobrze odżywione i utrzymane. W zakresie weryfikacji ilościowej zwierząt również nie wniesiono żadnych zastrzeżeń. Dokonano również oceny stanu sanitarnego terenu – oględzin terenów, na których znajdują się boksy dla zwierząt, wybiegi dla zwierząt, boksy adopcyjne, budynek kociarni. Okazane tereny były zadbane i uporządkowane. Boksy są przestronne, zadaszone, utrzymane w czystości. W boksach znajdują się budy. Teren przed boksami zadbany, uporządkowany.

Na terenie schroniska funkcjonuje gabinet weterynaryjny z zapleczem szpitalnym. Dokonano oględzin pomieszczeń z przeznaczeniem na sale zabiegową, salę pooperacyjną, laboratorium. Pomieszczenia te są wyposażone w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt. Podczas kontroli wykonano dokumentację fotograficzną każdego zwierzęcia bezdomnego pochodzącego z terenu naszej gminy. Informujemy, że zdjęcia zwierząt są umieszczane na stronie internetowej gminy w celu znalezienia nowych opiekunów dla zwierząt.

Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska                    

                                                        

 

Ogrodzony teren trawiasty. W tle drzewa i betonowe ogrodzenie pomalowane na niebieski kolor Alejka w schronisku. Z lewej strony betonowe ogrodzenie pomalowane na brązowo-niebiesko. Z prawej strony boksy z metalowymi kratami. Alejka w schronisku. Z prawej strony boksy z metalowymi kratami. W boksach dwa psy. Sala wyłożona płytkami. Z lewej strony dwa rzędy klatek dla zwierząt. Na po prawej stronie i wprost metalowe stoły pokryty zieloną folią. Na suficie lampa operacyjna. Sala wyłożona płytkami. Z obu stron niebieskie szafki. Na szafkach sprzęt laboratoryjny. ąt. Na po prawej stronie i wprost metalowe stoły pokryty zieloną folią. Na suficie lampa operacyjna.

ilość odwiedzin: - 1091