logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Gospodarowanie zasobem polega na wykonywaniu czynności, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności na ewidencjonowaniu nieruchomości, ich wycenie, zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniu i windykacji należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, zbywaniu i nabywaniu nieruchomości oraz ich obciążaniu ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Gospodarowanie polega także na podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym oraz składaniu wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Gminy Ksawerów oraz wpis w księgach wieczystych. Zasobem nieruchomości Gminy Ksawerów gospodaruje Wójt Gminy.

Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. opublikowane jest tutaj (.pdf).

ilość odwiedzin: - 384