logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Kontrola zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ksawerów

Informujemy, że na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, poz. 1852) w styczniu 2024 r. rozpoczną się w Gminie Ksawerów kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ksawerów.

Począwszy od miesiąca stycznia br., będą do Państwa wysyłane pisma z Urzędu Gminy Ksawerów z prośbą o okazanie w siedzibie urzędu gminy następujących dokumentów:                   

  • umowy na wywóz nieczystości płynnych z firmą posiadającą zezwolenie Wójta Gminy Ksawerów na prowadzenie działalności w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
  • dowody potwierdzające uiszczania opłaty za ww usługę w postaci faktur lub potwierdzeń wywozu za 2022 i 2023 rok. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.
Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny to uczynić niezwłocznie.

ilość odwiedzin: - 261