logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Liczba osób objętych kwarantanną

Starostwo Powiatowe w Pabianicach codziennie publikuje mapę, która wskazuje liczbę osób objętych kwarantanną na terenie powiatu - 308 osób - stan na dzień 26 marca 2020 r.

Według mapy obenie na terenie Gminy Ksawerów znajdują się 20 osób objętych kwarantanną, jednak dane przekazywane przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Pabianicach do GOPS w Ksawerowie potwierdzają 6 osób objętych kwarantanną - rozbieżność wynika z uwzglęnienia przez powiat osób, którym kwarantanna się skończyła.

kwarantanna 26_03_2020.jpg

ilość odwiedzin: - 1385