logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 16 marca 2020 r. oraz wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej zawartymi w piśmie nr ZPOW571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r. informujemy, że mając na względzie zagrożenie epidemiologiczne spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przesyłać można:

1. w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@ksawerow.com, najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą. Oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń;

2. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego;
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Wszelkie informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń zainteresowani będą mogli uzyskać pod nr telefonu 42 213 80 50.

ilość odwiedzin: - 445