logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Nie zwalniamy - kolejne przetargi

Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Ksawerów, ogłosił postępowania przetargowe na zadania:

  1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ksawerów – termin składania ofert do 28 listopada 2022 r. do godz. 10:00
  2. Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Ksawerów, Jednostek Organizacyjnych Gminy Ksawerów oraz Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. – postępowanie zostało rozstrzygnięte. Aktualnie trwa procedura związana z podpisywaniem umowy. Jedyną ofertą, która wpłynęła na to postępowanie, była oferta firmy ENTRADE Sp. z o. o., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce.
  3. Odśnieżanie dróg w roku 2022/2023. Dla przedmiotowego zadania została już podpisana umowa z Wykonawcą firmą MARKOM Marcin Różycki, Zgniłe Błoto 17, 95-070 Aleksandrów Łódzki. Firma będzie odpowiadała za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ksawerów w sezonie zimowym 2022/2023.

Ponadto prowadzone są również postępowania w trybie rozeznania rynku na poniższe zadania:

  1. Wykonanie projektów na rozbudowę ul. Orzechowej i ul. Wiosennej w Ksawerowie.
  2. Wykonanie aktualizacji projektu budowy chodnika na ul. Zachodniej i Widzewskiej w Ksawerowie.
  3. Zakup wyposażenia w związku z realizacją umowy o powierzenie grantu o numerze 4969/3/2022 z dnia 13.05.2022 r., w ramach POPC na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
  4. Wykonanie Projektów Stałej Organizacji Ruchu dróg gminnych na terenie Gminy Ksawerów.

W trakcie przygotowania jest kolejnych kilka postępowań, o których Referat Zamówień Publicznych i środków Zewnętrznych będzie informował na bieżąco.

Więcej informacji na temat wszystkich aktualnie prowadzonych i zakończonych postępowaniach można przeczytać w biuletynie informacji publicznej w zakładce zamówienia publiczne.

ilość odwiedzin: - 756