logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Nowe zadania Referatu Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ksawerów rozpoczął procedury mające na celu realizację następujących zadań:

  • wykaszanie poboczy i rowów w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Ksawerów w roku 2022;
  • dostawa kruszywa drogowego;
  • remonty cząstkowe dróg gminnych w 2022 r.;
  • budowa utwardzonego pobocza w ulicy Zachodniej w Ksawerowie w ramach zadania pn. "Projekt i przebudowa ul. Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie";
  • mechaniczne zamiatanie ulic na terenie Gminy Ksawerów w roku 2022;
  • budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, ul. Łódzka/Piaskowa;
  • wykonanie projektu przebudowy ul. Pomorskiej w Ksawerowie w ramach zadania "Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie";
  • wykonanie projektu budowy ul. Żytniej w Ksawerowie w ramach zadania "Projekt i budowa ul. Żytniej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem".

 

 

ulica asfaltowa z widoczna prawą stroną pobocza a na niej wjazdy do posesji i wysoki świerk  dziury na ulicy asfaltowej po prawej i lewej stronie widoczne ogrodzenia z roślinami prywatnych posesji ulica asfaltowa z lewej i prawej strony widoczne domy oraz ogrodzenia posesji

ilość odwiedzin: - 672