logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Prace na ulicy Spółdzielczej

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Spółdzielczej w Ksawerowie w ramach zadania "Projekt i przebudowa ul. Spółdzielczej w Ksawerowie" 

Dofinansowano ze Środków Państwowego Funduszu Celowego  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg "Rozbudowa ul. Spółdzielczej w Ksawerowie"

Prace na ul. Spółdzielczej przyspieszyły tempa. Wykonawca ZRD ulepszył podłoże koryta i wykonał podbudowę z mieszanki niezwiązanej hydraulicznie. Ułożył także pierwszą warstwę bitumiczną na całej długości ulicy. W chwili obecnej układane są korytka odwodnieniowe po obu stronach jezdni. 

 

Referat Infrastruktury

Droga z wylaną nową nakładką asfaltową. Po prawej i lewej stronie widoczne chodniki wzdłuż drogi. Ulica z wylanym asfaltem, po lewej stronie chodnik zasypany piaskiem. Ulica z wylanym asfaltem po lewej stronie widoczny budynek.

ilość odwiedzin: - 223