logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Prawie 2 miliony dotacji

Wójt i Skarbnik Gminy Ksawerów podpisali dzisiaj umowę na dofinansowanie zadania "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ksawerów" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Przedmiotowe zadanie będzie obejmowało budowę ok. 3 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ogrodników, Łącznej oraz włączenia ul. Świerkowej i Akacjowej.

Dofinansowanie można było uzyskać jedynie dla terenów znajdujących się poza aglomeracją.

Przyznane gminie Ksawerów dofinansowanie to kwota 1 931 601,00 zł.

Na zdjęciu 3 osoby reprezentujące Marszałka Województwa Łódzkiego oraz wójt Gminy, który trzyma tablicę informującą o otrzymanej dotacji

ilość odwiedzin: - 603