logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Projekt budowy nowego ośrodka zdrowia

Wizualizacja budynku nowego ośrodka zdrowia przedstawiająca budynek. Wokół budynku parking, trawnik, nasadzenia i ławki

Gmina Ksawerów zgodnie z umową zawartą z firmą plan3D Adrian Bogutczak otrzymała koncepcję architektoniczną budowy ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ulicy Szkolnej.

Koncepcja przewiduje powierzchnię nowego ośrodka zdrowia nieznacznie przekraczającą 1000 m2. W budynku świadczone będą usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i opieki specjalistycznej dla osób dorosłych oraz dzieci zdrowych i chorych.

W ośrodku wykonywane są drobne zabiegi medyczne (iniekcje, opatrunki, szczepienia ochronne), nie wymagające znieczulenia, z zastosowaniem narzędzi i materiałów jednorazowego użytku. Świadczenia z zakresu stomatologii, ortodoncji i protetyki stomatologicznej realizowane będą w gabinecie stomatologicznym z pomieszczeniem do sterylizacji. W gabinecie nie będą wykonywane zabiegi wymagające znieczulenia ogólnego. Sprzęt stomatologiczny wielokrotnego użytku będzie sterylizowany w wydzielonym pomieszczeniu dostępnym z gabinetu.

 Zakres opieki obejmuje (zakres obligatoryjny):

  • Poradnia POZ ( 4 gabinety lekarskie i gabinet zabiegowy)
  • Poradnia dzieci zdrowych ( gabinet lekarski i pokój szczepień)
  • Poradnia dzieci chorych (gabinet lekarski)
  • Poradnia kobiet (pokój położnej i gabinet ginekologiczny)
  • Poradnia stomatologiczna (1 gabinet)
  • Poradnia okulistyczna (pokój badań jasny i ciemny)
  • Poradnia zdrowia psychicznego (1 gabinet)
  • Poradnia rehabilitacji (sala kinezyterapii, sala fizykoterapii, gabinet masażu)
  • Diagnostyka obrazowa - badania USG oraz RTG, stomatologiczne.

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna budynku Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie

Rzut parteru

Rzut piętra

Zachęcamy do przekazywania swoich uwag dotyczących projektu radnym Gminy Ksawerów lub bezpośrednio do Urzędu Gminy Ksawerów na adres e-mail sekretariat@ksawerow.com.

Ze szczegółową dokumentacją projektu można zapoznać się w Referacie Infrastruktury Urzędu Gminy Ksawerów (II p. p.304) w godzinach pracy urzędu.

Wizualizacja budynku nowego ośrodka zdrowia przedstawiająca budynek z wejściem oznaczonym literą A. Przed budynkiem kostka brukowa i zielone nasadzenia Wizualizacja budynku nowego ośrodka zdrowia przedstawiająca budynek z lotu ptaka. Wokół budynku parking, trawnik, nasadzenia. Wizualizacja budynku nowego ośrodka zdrowia przedstawiająca budynek z wejściem oznaczonym literą D. Przed budynkiem, parking, kostka brukowa i zielone nasadzenia Wizualizacja budynku nowego ośrodka zdrowia przedstawiająca budynek z frontu.

ilość odwiedzin: - 330