logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Radni podjęli kolejne decyzje

W dniu 23 lutego 2022 r. w Gminnym Domu Kultury Z Biblioteką w Ksawerowie odbyła się XLVIII Sesja Rady Gminy Ksawerów poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządowo-Społecznej.

Wójt  Adam Topolski przedstawił radnym planowane inwestycje na najbliższy czas. Projekt na koncepcje nowego ośrodka zdrowia czy zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ksawerowie to dwa punkty z wielu inicjatw, nad którymi pracują urzędnicy.

Podczas posiedzenia ksawerowscy radni pozytywnie zaopiniowali dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Ksawerowie, w wysokości 65.000 zł (50% kosztów zakupu).

Na sesji podjęto m.in. uchwały urealniające obecny budżet, w tym dofinansowanie do zakupu samochodu dla SP ZOZ MEDiKSA w Ksawerowie, w wysokości 25.380 zł (94% kosztów zakupu).

Radni pozytywnie przegłosowali także uchwałę wprowadzającą program pod nazwą "Ksawerowski Bon Żłobkowy" wspierający mieszkańców Ksawerowa, którzy zdecydują się swoje najmłodsze pociechy w wieku 2,5 lat do żłobka comiesięczną kwotą w wysokości 300 zł.

Ponadto radni zdecydowali o utworzeniu od dnia 01.09.2022 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ksawerowie. W skład zespołu wchodzić będą Szkoła Podstawowa w Ksawerowie oraz Gminne Przedszkole w Widzewie. Uchwała gwarantuje zachowanie dotychczasowej lokalizacji obu placówek, odrębność obu Rad Pedagogicznych, obu Rad Rodziców, dotychczasową liczbę etatów pedagogicznych w obu placówkach oraz dotychczasową ilość oddziałów szkolnych i przedszkolnych. Zmianie ulegnie jedynie sposób zarządzania, który będzie sprawowany przez jednego dyrektora i dwóch wicedyrektorów, a nie dwóch dyrektorów i jednego wicedyrektora, tak jak to ma miejsce obecnie. Połączenie w zespół w żaden sposób nie wpłynie na obecną sytuację uczniów i rodziców.

 

radni kobiety i mężczyźni siedzący przy stole podczas głosowania niektórzy z podniesioną dłonią

Zdjęcie archiwalne

ilość odwiedzin: - 892