logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Przebudowa ulicy Towarowej

W dniu 24.02.2022 r. została podpisana z Wykonawcą umowa na przebudowę drogi ul. Towarowej w Ksawerowie. W ramach zadania zostanie również wybudowany chodnik, sieć oświetlenia ulicznego oraz sieci wod-kan. To kolejny etap inwestycji na tym terenie. Wykonawca na zrealizowanie zadania będzie miał 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrzynych

ulica asfaltowa po prawej stronie widoczna latarnia krótki odcinek ulicy asfaltowej za nią widoczne krzaki roślin

ilość odwiedzin: - 705