logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Remonty na gminnych drogach

Remont ul. Cichej w Ksawerowie

Po skończeniu prac z wykonaniem wzmocnienia podłoża i wykonaniu podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na ul. Cichej pojawiła się pierwsza warstwa bitumiczna – wiążąca. Zostały do zrobienia tylko roboty brukarskie i położenie warstwy ścieralnej.

Pracownicy podczas wykonywania prac drogowych - kładą pierwszą warstwę asfaltową.
Walec drogowy podczas pracy.

Projekt i budowa ul. Rzepakowej

W ramach zadania „Projekt i budowa ul. Rzepakowej” wykonawca Włodan po pracach projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpił do pierwszych prac w terenie. W pierwszej kolejności będą prowadzone roboty ziemne.

Ulica w tle widoczna pracująca koparka.

Referat Infrastruktury

ilość odwiedzin: - 341