logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Remonty i inwestycje w gminie

Wykonawca remontu ul. Cichej w Ksawerowie jakim jest ZRD Sp. z o. o. kontynuuje prace ziemne – korytowania, wzmacniania podłoża gruntowego stabilizacją cementową oraz układania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Na prawie całym odcinku drogi powyższe prace zostały wykonane, został tylko rejon skrzyżowania z ul. Wschodnią.


 

 Remont nawierzchni w tle koparka podczas pracy.

„Roboty gwarancyjne po budowie sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Ksawerów”
ul. Ogrodników – Wydział Infrastruktury.

W ramach gwarancji wykonawca JONTEX przystąpił do prac naprawczych związanych z wymianą zapadniętej nawierzchni bitumicznej w ulicy Ogrodników. Wyfrezowano starą nawierzchnię i wzmocniono konstrukcję na zapadnięciach. W najbliższym czasie zostaną położone warstwy bitumiczne.

Ulica z nawierzchnia asfaltową w oddali widoczne ustawione pachołki. Ulica z zerwana nawierzchnią z prawej strony.

Zgodnie z projektem dla zadania pn.”Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie dz. nr ewid 355” została postawiona altanka wypoczynkowa w parku przy ul. Kościuszki 3h. To kolejny etap zagospodarowania terenów zielonych przeznaczonych do rekreacji.

Po prawej stronie ławki drewniane w oddali częściowo złożona altanka. Ostatni fragment dachu altanki zakłada trzech mężczyzn. Ścieżka parkowa w oddali widać drewniana altankę.

Referat Infrastruktury

ilość odwiedzin: - 354