logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli

W naszej gminie rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat od dnia 14 marca mogą składać wnioski rekrutacyjne do wybranej gminnej placówki realizującej wychowanie przedszkolne. Ostatni dzień na złożenie dokumentów to 21 marca br.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać w naszych placówkach oświatowych:

1) Szkole Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie:

– e-mail: sekretariat@spksawerow.pl

-  strona internetowa szkoły

2) Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckioego w Woli Zaradzyńskiej:

- e-mail: szkola@spzaradzynska.pl

strona internetowa szkoły

3) Gminnym Przedszkolu w Widzewie:

- e-mail: przedszkole0@op.pl

strona internetowa przedszkola

lub Referacie Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Gminy Ksawerów.

 

Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone dnia 13 kwietnia 2022 r.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy.

 

ilość odwiedzin: - 811