logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Trwają prace przy ul. Kościuszki

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. "Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie – etap I”

W pierwszym etapie przeprowadzone zostały prace związane z odmładzaniem starych drzew oraz usuwaniem i karczowaniem drzew o słabej kondycji lub kolidujących z projektem. Następnie wykonawca przystąpi do wykonania robót ziemnych i alejek. Ponadto na terenie parku zaplanowano funkcje aktywnego spędzania czasu w formie placu zabaw dla dzieci starszych i i młodszych. Dla dorosłych przewidziano ścieżkę zdrowia. Zaprojektowano również altanę, która ma służyć jako miejsce spotkań lub pełnić funkcję sceny, dla której widownia może być zlokalizowana na rozległej polanie. Przy dwóch wejściach na teren parku umiejscowiono parkingi rowerowe oraz tablice informacyjne zawierające: historię majątku Żdżary, plan parku oraz ścieżki edukacyjne, przedstawiające występujące w nim gatunki drzew i krzewów pochodzenia rodzimego i obcego. Zaprojektowano również obiekty małej architektury takie jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów, zadaszenie dla rowerów, stację naprawczą dla rowerów, latarnie. Zaprojektowano również zabiegi pielęgnacyjne istniejącego drzewostanu oraz wykonanie nasadzeń uzupełniających w postaci krzewów i bylin.

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy ustalone jest na 30 kwietnia 2020 r.
 

park 2.JPG

ilość odwiedzin: - 1013