logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Ulice Targowa, Handlowa i Klonowa do przebudowy

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina Ksawerów pozyskała środki finansowe pochodzące z UE w wysokości 3 mln zł na  przebudowę dróg gminnych. Gwarantuje to umowa podpisana pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego  a Gminą Ksawerów dnia 17.10.2023 r. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj już w 2024 r. Przebudowywane będą ulice: Targowa, Handlowa i Klonową w miejscowości Ksawerów. Po otrzymaniu PFU przystąpimy do wyboru wykonawcy zadania.

ilość odwiedzin: - 348