logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Współpraca się opłaca!

Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej może się pochwalić nową pracownią informatyczną. Dzięki funduszom otrzymanym z Urzędu Gminy Ksawerów  i Rady Rodziców oraz z programu Laboratoria Przyszłości przygotowano pracownię z 24 stanowiskami komputerowymi. Na zadanie przeznaczono 62.000 zł. W najbliższym czasie sala zostanie doposażona w kolejne sprzęty zakupione dzięki II transzy środków przekazanych szkole na zakupy pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratorium Przyszłości. Jak wiadomo współpraca się opłaca. Tym razem dzięki wspólnym wysiłkom dyrektora szkoły, rodziców i urzędu okazała się bardzo opłacalna dla uczniów szkoły. W pracowni wykonano nową sieć informatyczną i elektryczną, zakupiono nowe biurka uczniowskie, rzutnik multimedialny oraz drukarkę 3D. Uczniowie mogą korzystać z nowoczesnego wyposażenia w postaci mikrokontrolerów i robotów edukacyjnych, które umożliwiają naukę programowania. Nauka w powstałej pracowni jest dla uczniów przyjemnością. Zajęcia są  prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

dzieci układające klocki na podłodze w nowo wyremontowanej sali komputerowej w tle widocznych nowych osiem stanowisk komputerowych dzieci układające klocki na podłodze w nowo wyremontowanej sali komputerowej

ilość odwiedzin: - 863