logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wynik pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu z zasobu nieruchomości Gminy Ksawerów, zlokalizowanego na parterze budynku położonego w Woli Zaradzyńskiej przy ul. mjr. Hubala 53:

Zgodnie z § 12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Ksawerów podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 22.03.2023 r. o godz. 11.00 siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów.

  • Przedmiotem przetargu był lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 70,00 m², składający się z sali sprzedażowej, pomieszczenia magazynowego i pomieszczenia sanitarnego, znajdujący się w budynku położonym przy ulicy mjr. Hubala 53 w Woli Zaradzyńskiej, stanowiącym własność Gminy Ksawerów. Lokal znajduje się w budynku, położonym na działkach ewidencyjnych nr 360/2 i 360/5 (obręb 24-Wola Zaradzyńska), będących własnością Gminy Ksawerów, opisanych w KW LD1P/00021485/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pabianicach.
  • Cena wywoławcza najmu nieruchomości - stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu: 3 450,00 zł (netto) plus podatek Vat: 23% tj. 793,50 zł = 4 243,50 zł (brutto)
  • Najwyższa kwota miesięcznego czynszu najmu osiągnięta w przetargu: 3 490,00 zł (netto) plus podatek Vat: 23% tj. 802,70 zł = 4 292,70 zł (brutto)
  • Do uczestniczenia w przetargu dopuszczono 1 podmiot /osobę. Osób/podmiotów niedopuszczonych do przetargu nie było.
  • Podmiot wyłoniony w przetargu jako najemca lokalu : Żabka Polska S. A. z siedzibą ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań

Wójt Gminy Ksawerów

/-/ Adam Topolski

ilość odwiedzin: - 403