logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

XLVII Sesja Rady Powiatu Pabianickiego

W dniu 29 marca br. o godz. 10.00 w "Sali Kominkowej" Starostwa Powiatowego w Pabianicach odbędzie się XLVII Sesja Rady Powiatu Pabianickiego (sesja zdalna).

Sesja transmitowana będzie online - link do transmisji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności za 2021 rok oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 6. Informacja Prokuratorów Rejonowych w Pabianicach i w Łasku.
 7. Stan bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej - sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach za rok 2021.
 8. Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2021.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2022”.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2022 – 2027.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2022 rok.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2022 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2022.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2022.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w roku 2021 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2022.
 16. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie obrad XLVII Sesji RPP. 

ilość odwiedzin: - 724