logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zapraszamy do udziału w konsultacjach w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku

Wójt gminy Ksawerów zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 r.".

Dokumenty do pobrania:

ilość odwiedzin: - 1276