logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w listopadzie 2020 r. wyłoniono odbiorcę odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ksawerów, na rok 2021. Na zadanie wpłynęła tylko jedna oferta, którą złożyła firma Remondis Sp. z o. o.

Cena za jedną tonę odebranych odpadów to 992,52 zł brutto. W drugiej połowie roku 2020 cena usługi wynosiła 968,76 zł za 1 tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i umową zawartą z firmą Remondis Sp. z o. o. od 1 lipca 2020 r. rozliczenie za wykonaną usługę następuje według rzeczywistej ilości odebranych odpadów.

W ostatnim czasie nastąpił wzrost ilości odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych:

  • w 2017 r. 2939 ton,
  • w 2018 r. 3119 ton,
  • w 2019 r. 3296 ton.

Przez 11 miesięcy 2020 roku wyprodukowaliśmy 3040 ton odpadów komunalnych, co czyni prawdopodobnym przekroczenie 3300 ton odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych.

Zgodnie z nową umową z Remondis Sp. z o.o., na pojemnikach na odpady niesegregowane zmieszane (czarne) montowane są - w terminie do połowy lutego 2021 r. - transpondery (czipy), których odczyt pozwoli na precyzyjne powiązanie wagi odpadów zmieszanych, czasu i miejsca ich odbioru, z daną nieruchomością. Zainstalowanie systemu wagowego na samochodach-śmieciarkach oraz systemów aplikacyjnych i samych czipów realizowane jest na warunkach umowy z firmą Remondis.

Dla skontrolowania prawidłowości pracy firmy odbierającej odpady Gmina kontynuuje ważenie śmieciarek przed załadowaniem śmieci niesegregowanych jak i z pełnym ładunkiem, a ponadto wg nowej umowy takiemu samemu ważeniu podlegają samochody z bioodpadami.

W nowej umowie nie uwzględniliśmy odbioru wielkogabarytów. Nadal mieszkańcy mogą je samodzielnie dostarczać do PSZOK, za okazaniem aktualnego dowodu zapłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Ponadto na terenie PSZOK odbywa się ważenie samochodów-śmieciarek we wszystkich frakcjach zbieranych na PSZOK. W roku 2021 nastąpi sukcesywna zmiana koloru pojemnika na szkło – z koloru pomarańczowego na kolor zielony.

ilość odwiedzin: - 137