logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zostaliśmy pominięci w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych

Szanowni Mieszkańcy,

w dniu wczorajszym powołana przy premierze komisja wybrała projekty, które zostaną dofinansowane z drugiej transzy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niestety kolejny raz Gmina Ksawerów została pominięta w podziale środków pochodzących z rządowego funduszu.

Wnioskowaliśmy o wsparcie dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej m.in. w ulicach Ogrodników, Akacjowej, Łącznej,
mjr Hubala. W sumie to ponad 3,7 km sieci wodociągowej i ponad 12 km sieci kanalizacji sanitarnej za kwotę 10 mln. zł.

Jest nam bardzo przykro, że mieszkańcy tego terenu będą musieli nadal oczekiwać na realizację tej inwestycji. Wykonanie tak dużego zadania inwestycyjnego
z własnych środków, w krótkim czasie nie jest możliwe. Nie udzielenie Gminie Ksawerów wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, spowoduje wydłużenie czasu realizacji tych inwestycji o kolejne lata.

Pomimo całej sytuacji, nie zamierzamy zrezygnować z tak oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. 

ilość odwiedzin: - 129