logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Kolejne pieniądze dla gminy

Kobieta i dwóch mężczyzn trzymają teczkę z podpisaną umową.

W dniu dzisiejszym tj. 17 października 2023 r., Pan Wójt wraz z Panią Skarbnik, podpisali dwie umowy o udzielenie gminie Ksawerów dofinansowania.

Pierwsza z umów dotyczy zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Ksawerów poprzez przebudowę dróg dla pieszych”. Jest to realizowana aktualnie inwestycja przebudowy „chodników” w ulicach: Zachodnia, Traktorowa, Wschodnia (od ul. Obwodowej) i Złota. Przyznane gminie Ksawerów środki w wysokości 336 117,00 zł. pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Druga z podpisanych dziś umów dotyczy przebudowy dróg gminnych, ulice: Targowa, Handlowa i Klonowa w miejscowości Ksawerów. Na realizację przedmiotowego zadania, gmina otrzymała środki finansowe w wysokości ponad 3 mln zł., które pochodzą z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.

 

ilość odwiedzin: - 460