logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Ksawerów

Szanowni Państwo!

Od 14 września 2020 r. kontakt interesantów z Urzędem Gminy, GOPS oraz WOD-KAN zostaje ograniczony.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w Urzędzie Gminy Ksawerów wprowadzono do odwołania zmiany organizacyjne.

Pracownicy będa pracowali w trybie pracy wewnętrznej, bez przyjęć i bezpośredniej obsługi interesantów.

Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie, za pośrednictwem kanałów elektronicznych (e-mail, ePUAP) w normalnych godzinach pracy urzędu.

przypadkach niecierpiących zwłoki, należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem merytorycznym - tylko w wyjątkowych sytuacjach możliwe będzie spotkanie w punkcie korespondencyjnym (parter budynku Urzędu Gminy Ksawerów).

Informujemy o braku możliwości kontaktu z Referatem Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.​​​​​​

Rekomendujemy załatwianie wszelkich spraw drogą telefoniczną oraz elektroniczną.

Urząd Gminy:

42 213 80 50
e-mail: sekretariat@ksawerow.com

GOPS: 

42 213-89-83-pracownicy socjalni
42 213-89-91-świadczenia rodzinne
e-mail : gops@ksawerow.com

Gminna Jednostka WOD-KAN:

42 212 81 48
e-mail: gjwkksawerow@gmail.com

ilość odwiedzin: - 1852