logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmian mpzp

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005 r. - od 29 listopada 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. obejmujących następujące fragmenty: 

1. teren działki o nr ewid. 2162/23

Uchwała_V_26_mpzp_tekst.pdf (362 KB)

Uchwała_V_26_mpzp_uzasadnienie.pdf (332 KB)

Uchwała_V_26_mpzp_rysunek.pdf (880 KB)

Uchwała_V_26_mpzp_prog_srod.pdf (810 KB)

Uchwała_V_26_mpzp_prog_srod_rysunek.pdf (912 KB)

2. teren działki o nr ewid. 359/52, 359/53, 359/64

Uchwała_X_70_mpzp_tekst.pdf (270 KB)

Uchwała_X_70_mpzp_uzasadnienie.pdf (327 KB)

Uchwała_X_70_mpzp_rysunek.pdf (740 KB)

Uchwała_X_70_mpzp_prog_srod.pdf (858 KB)

Uchwała_X_70_mpzp_prog_srod_rysunek.pdf (742 KB)

 

 

 


Ładowanie Rozmowy